ตะกร้าสินค้า

1. การสมัคร และ การเป็นสมาชิกภาพ

 1. 1.1การสมัครสมาชิกและสั่งซื้อสินค้ากับทางเว็บไซต์ www.umipro.com ท่านต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. 1.2ข้อมูลที่ใช้สมัครสมาชิกจะเป็นความลับและไม่ถูกนำไปเปิดเผย
 3. 1.3www.umipro.com ผู้ใช้งานแต่ละท่านได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งาน สิทธิการรับโปรโมชั่น หรือผลประโยชน์อื่นใดและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือมีโทษปรับตามกฎหมายอาญา
 4. 1.4การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ www.umipro.com ผู้ลงทะเบียนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

2. คำบรรยายผลิตภัณฑ์ และ สีของรูปภาพ

เว็บไซต์ www.umipro.com ได้แสดงคำอธิบายรายละเอียดของกระเบื้องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อ ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้น ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-246-0832 ทุกวันทำการ เวลา 8.00 - 17.30 น. ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าและบริการใด ๆ เช่นเดียวกันนี้ ทางเว็บไซต์ www.umipro.com มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

3. เงื่อนไขการขาย และการสั่งซื้อ

การสั่งซื้อสินค้าและบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว และรับทราบยอมรับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ ในส่วนราคาและโปรโมชั่นใดๆ (รายการส่งเสริมการขาย) ที่นำเสนอขายจะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.umipro.com นี้เท่านั้น

4. การจัดส่งสินค้า และอัตราค่าบริการ

 1. 4.1บริการจัดส่งสินค้า
  1. -บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้าภายใน 3 - 7 วันทำการ ในกรณีทีต้องจัดส่งในพื้นที่ที่ห่างไกลอาจจัดส่งภายใน 15 วัน
  2. -การตรวจรับสินค้า กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันทีเมื่อคุณได้รับสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเอง หากเกิดข้อผิดพลาดให้แจ้งที่ผู้ขนส่งสินค้าทันที หรือโทรโปรดแจ้งกลับที่ 02-246-0832 ทันที
  3. -สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
  4. -ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้า ภายใน 3 วันหลังจากทางบริษัทฯ ยืนยันการขนส่งสินค้าแล้ว กรุณาโทรแจ้งทาง 02-246-0832 ทันที
 2. 4.2อัตราค่าบริการ
เงื่อนไขการสั่งซื้อค่าขนส่ง
สั่งซื้อ น้อยกว่า 3,000 บาท 300 บาท/Order
สั่งซื้อ เท่ากับ หรือ มากกว่า 3,000 บาท ฟรี
หมายเหตุ
- ระยะเวลาการขนส่ง 3-7 วันทำการ
- ค่าบริการจัดส่งดังกล่าวเป็นการจัดส่งถึงที่หมายไม่รวมการยกหรือขนย้ายขึ้นบนอาคารต่างๆ
- หากที่อยู่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ ดังเอกสารแนบ เพิ่มค่าขนส่ง 10 บาท/กล่อง

5. การเปลี่ยน/คืนสินค้า

 1. 5.1การรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.umipro.com เท่านั้น
 2. 5.2ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้าและปฏิเสธการรับสินค้าทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบหรือชำรุดเสียหายเป็นต้น
 3. 5.3การรับคืนสินค้า บริษัทจะรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าคืนกรณีที่ส่งสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อเท่านั้น หากการคืนสินค้าเกิดจากลูกค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าเองทั้งหมด
 4. 5.4ลูกค้าติดต่อสามารถแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยน/คืนสินค้ากับเจ้าหน้าที่ โทร 02-246-0832 ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.30 น.
 5. 5.5ลูกค้าต้องแจ้งการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่รับสินค้า
 6. 5.6สินค้านั้นจะต้องไม่ชำรุดเสียหาย บุบสลาย จากการกระทำของลูกค้า
 7. 5.7สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
 8. 5.8ค่าบริการการขนส่ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ไม่สามารถคืนได้
 9. 5.9การเปลี่ยน/คืนสินค้าที่มีปัญหาจากผลิตภัณฑ์ โดยต้องได้รับการตรวจสอบ ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทและผู้ผลิตก่อนทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับเปลี่ยนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. 5.10 กรุณาเช็คสต็อคสินค้าก่อนยืนยันการส่งสินค้า และตรวจสอบสินค้าก่อนปูกระเบื้อง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากปูกระเบื้องไปแล้ว