ตะกร้าสินค้า

Mosaic Tiles
Mosaic Tiles

77 Items

จากมากไปน้อย
Filter
 1. CSB-001 ซิลเวอร์
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 2. GL-002 มิก ลีฟ โกล์ด
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 3. GL-003 มิก ลีพ กรีน
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 4. GL-070 Dizzy Yellow
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿131
  ต่อตรม.: ฿1460.9 ตร.ม. ฿1,4560.9 ตร.ม.
 5. GL-101 สโนว เฟค
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 6. GL-118 สโตน แอมเบอ
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 7. GL-134 Mint Liner
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿181
  ต่อตรม.: ฿2010.9 ตร.ม. ฿2,0110.9 ตร.ม.
 8. GL-144 บูล เวพวี่
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 9. GL-177 เพอเพิ้ล เวพวี่
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 10. GL-204 เลต มิ้ว
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 11. GL-3589 บริกค์ ไลม์
  Out of Stock
  GL-3589 บริกค์ ไลม์
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 12. GL-414 บูล สกาย
  Out of Stock
  GL-414 บูล สกาย
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 13. GL-450 บูล ควอซ์
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 14. GL-451เฟบริค บูล
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 15. GL-570 รูบี้ ลัตเตอร์
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 16. GL-609 BROWN SPRAY LINE
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿256
  ต่อตรม.: ฿2840.9 ตร.ม. ฿2,8440.9 ตร.ม.
 17. GL-621 สโมคกี้ บราว์น
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 18. GL-626 มิก บราว์น สเปร์ย
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 19. GL-693 บราว์น แซน
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 20. GL-715 คูบี้ เพอเพิ้ล
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 21. GL-775 เพอเพิ้ล ชิก
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 22. GL-801 Taylor
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿156
  ต่อตรม.: ฿1730.9 ตร.ม. ฿1,7330.9 ตร.ม.
 23. GL-802 (Random)
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿219
  ต่อตรม.: ฿2430.9 ตร.ม. ฿2,4330.9 ตร.ม.
 24. GL-805 JAME DEAN
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿200
  ต่อตรม.: ฿2220.9 ตร.ม. ฿2,2220.9 ตร.ม.
 25. GL-808 VERTIGO
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿200
  ต่อตรม.: ฿2220.9 ตร.ม. ฿2,2220.9 ตร.ม.
 26. GL-809 GATSBY
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿200
  ต่อตรม.: ฿2220.9 ตร.ม. ฿2,2220.9 ตร.ม.
 27. GL-810 OZ
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿200
  ต่อตรม.: ฿2220.9 ตร.ม. ฿2,2220.9 ตร.ม.
 28. GL-881 พิกเซล โกล์ด
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 29. GL-882 พิกเซล ซิลเวอ
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 30. GL-883 พิกเซล โกล์ด
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 31. GL-884 พิกเซล ซิลเวอ
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 32. GL-899 คูบี้ แบล็ค
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 33. GL-9009 ริช คูปเปอร์
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿230
  ต่อตรม.: ฿2560.9 ตร.ม. ฿2,5560.9 ตร.ม.
 34. GL-906 มิก เกรย์
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 35. GL-929 คูบี้ บราว์น
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 36. GL-9990 Pale Brown
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿131
  ต่อตรม.: ฿1460.9 ตร.ม. ฿1,4560.9 ตร.ม.
 37. GL-9991 Night Brown
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿131
  ต่อตรม.: ฿1460.9 ตร.ม. ฿1,4560.9 ตร.ม.
 38. GLP-400 Plain Blue
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿119
  ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
 39. GLP-600 Plain Liner Grey
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿119
  ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
 40. GLP-800 Plain Black
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿129
  ต่อตรม.: ฿1430.9 ตร.ม. ฿1,4330.9 ตร.ม.
 41. GLP-900 Plain Liner Brown
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿119
  ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
 42. GLR-10 ราวดี้ แบล็ค ลาส
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 43. GLR-11 ราวดี้ เรด ลาส
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 44. GLR-12 CM.ราวดี้ กรีน ลาส
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 45. GLR-13 ราวดี้ บูล ลาส
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 46. GLR-14 ราวดี้ แบล็ค สมอล
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 47. GLR-15 ราวดี้ เรด สมอล
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 48. GLR-16 ราวดี้ กรีน สมอล
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 49. GLR-17 ราวดี้ บราว์น สมอล
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 50. GLS-100
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 51. GLS-200
  Out of Stock
  GLS-200
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 52. GLS-808 แบล็ค เพลิร์ล
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 53. GLS-909 ไวโอเล็ต เพิร์ล
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿89
  ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
 54. PL-123 Wish Lemon Lime
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿119
  ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
 55. PL-145 Wish Red Blue
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿1,190
  ต่อตรม.: ฿1,3220.9 ตร.ม. ฿13,2220.9 ตร.ม.
 56. PL-220 Wish YELLOW
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿119
  ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
 57. PL-248 Wish LIMEBLUE
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿119
  ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
 58. PL-285 Wish BACKORANGE
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿119
  ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
 59. PL-341 Wish Leaf Mint
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿119
  ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
 60. PL-404 Wish Leaf Blue
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿119
  ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
 61. PL-434 Wish Blue Sky
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿119
  ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
 62. PL-444 Wish FLAREBLUE
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿119
  ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
 63. PL-522 Wish Orange Cream
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿119
  ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
 64. PL-524 Wish PASTEL
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿119
  ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
 65. PL-548 Wish Triple Color
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿119
  ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
 66. PL-550 Wish Red
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿119
  ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
 67. PL-820 Wish ORANGELIME
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿119
  ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
 68. ซารอนโต้ บลู (mosaic glossy)
  Sale
  ซารอนโต้ บลู (mosaic glossy)
  12"x24"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  Special Price ฿287 Regular Price ฿400
  ต่อตรม.: ฿1991.44 ตร.ม. ฿1,9931.44 ตร.ม. ฿2781.44 ตร.ม. ฿2,7781.44 ตร.ม.
 69. ทอเรียม ไบร์ท โกลด์
  Out of Stock
  ทอเรียม ไบร์ท โกลด์
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿1,875
  ต่อตรม.: ฿18810 แผ่น/กล่อง ฿1,87510 แผ่น/กล่อง
 70. ทอเรี่ยม ไบร์ท ซิลเวอร์
  Out of Stock
  ทอเรี่ยม ไบร์ท ซิลเวอร์
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿1,875
  ต่อตรม.: ฿18810 แผ่น/กล่อง ฿1,87510 แผ่น/กล่อง
 71. ยูเรเนียม ไบร์ท บราวน์
  Out of Stock
  ยูเรเนียม ไบร์ท บราวน์
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿1,875
  ต่อตรม.: ฿18810 แผ่น/กล่อง ฿1,87510 แผ่น/กล่อง
 72. ยูเรเนียม ไบร์ท เบจ
  Out of Stock
  ยูเรเนียม ไบร์ท เบจ
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿188
  ต่อตรม.: ฿2090.9 ตรม. ฿2,0890.9 ตรม.
 73. สโตน ฟอสฟอรัส คอปเปอร์
  Out of Stock
  สโตน ฟอสฟอรัส คอปเปอร์
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿2,250
  ต่อตรม.: ฿22510 แผ่น/กล่อง ฿2,25010 แผ่น/กล่อง
 74. สโตน ฟอสฟอรัส ซิลเวอร์
  Out of Stock
  สโตน ฟอสฟอรัส ซิลเวอร์
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿2,250
  ต่อตรม.: ฿22510 แผ่น/กล่อง ฿2,25010 แผ่น/กล่อง
 75. อะตอมมิค ไบร์ท คอปเปอร์
  Out of Stock
  อะตอมมิค ไบร์ท คอปเปอร์
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿188
  ต่อตรม.: ฿2090.9 ตรม. ฿2,0890.9 ตรม.
 76. ไอรอน ซิลเวอร์ เบจ
  Out of Stock
  ไอรอน ซิลเวอร์ เบจ
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿1,875
  ต่อตรม.: ฿18810 แผ่น/กล่อง ฿1,87510 แผ่น/กล่อง
 77. ไอรอน โกลด์ เบจ
  12"x12"
  ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น: ราคาต่อม้วน
  ฿188
  ต่อตรม.: ฿2090.9 ตรม. ฿2,0890.9 ตรม.

77 Items

จากมากไปน้อย