ตะกร้าสินค้า

Mosaic Tiles
Mosaic Tiles

84 Items

จากมากไปน้อย
Filter
  1. CSB-001 ซิลเวอร์
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  2. EMPORIUM STRONG NATURAL MOSAIC
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿813
    ต่อตรม.: ฿1,8070.45 ตรม. ฿18,0670.45 ตรม.
  3. GL-002 มิก ลีฟ โกล์ด
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  4. GL-003 มิก ลีพ กรีน
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  5. GL-070 Dizzy Yellow
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿131
    ต่อตรม.: ฿1460.9 ตร.ม. ฿1,4560.9 ตร.ม.
  6. GL-101 สโนว เฟค
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  7. GL-118 สโตน แอมเบอ
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  8. GL-134 Mint Liner
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿181
    ต่อตรม.: ฿2010.9 ตร.ม. ฿2,0110.9 ตร.ม.
  9. GL-144 บูล เวพวี่
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  10. GL-177 เพอเพิ้ล เวพวี่
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  11. GL-204 เลต มิ้ว
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  12. GL-3589 บริกค์ ไลม์
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  13. GL-414 บูล สกาย
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  14. GL-450 บูล ควอซ์
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  15. GL-451เฟบริค บูล
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  16. GL-570 รูบี้ ลัตเตอร์
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  17. GL-609 BROWN SPRAY LINE
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿256
    ต่อตรม.: ฿2840.9 ตร.ม. ฿2,8440.9 ตร.ม.
  18. GL-621 สโมคกี้ บราว์น
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  19. GL-626 มิก บราว์น สเปร์ย
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  20. GL-693 บราว์น แซน
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  21. GL-715 คูบี้ เพอเพิ้ล
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  22. GL-775 เพอเพิ้ล ชิก
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  23. GL-801 Taylor
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿156
    ต่อตรม.: ฿1730.9 ตร.ม. ฿1,7330.9 ตร.ม.
  24. GL-802 (Random)
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿219
    ต่อตรม.: ฿2430.9 ตร.ม. ฿2,4330.9 ตร.ม.
  25. GL-805 JAME DEAN
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿200
    ต่อตรม.: ฿2220.9 ตร.ม. ฿2,2220.9 ตร.ม.
  26. GL-808 VERTIGO
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿200
    ต่อตรม.: ฿2220.9 ตร.ม. ฿2,2220.9 ตร.ม.
  27. GL-809 GATSBY
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿200
    ต่อตรม.: ฿2220.9 ตร.ม. ฿2,2220.9 ตร.ม.
  28. GL-810 OZ
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿200
    ต่อตรม.: ฿2220.9 ตร.ม. ฿2,2220.9 ตร.ม.
  29. GL-881 พิกเซล โกล์ด
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  30. GL-882 พิกเซล ซิลเวอ
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  31. GL-883 พิกเซล โกล์ด
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  32. GL-884 พิกเซล ซิลเวอ
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  33. GL-899 คูบี้ แบล็ค
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  34. GL-9009 ริช คูปเปอร์
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿230
    ต่อตรม.: ฿2560.9 ตร.ม. ฿2,5560.9 ตร.ม.
  35. GL-906 มิก เกรย์
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  36. GL-929 คูบี้ บราว์น
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  37. GL-9990 Pale Brown
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿131
    ต่อตรม.: ฿1460.9 ตร.ม. ฿1,4560.9 ตร.ม.
  38. GL-9991 Night Brown
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿131
    ต่อตรม.: ฿1460.9 ตร.ม. ฿1,4560.9 ตร.ม.
  39. GLP-400 Plain Blue
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿119
    ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
  40. GLP-600 Plain Liner Grey
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿119
    ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
  41. GLP-800 Plain Black
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿129
    ต่อตรม.: ฿1430.9 ตร.ม. ฿1,4330.9 ตร.ม.
  42. GLP-900 Plain Liner Brown
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿119
    ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
  43. GLR-10 ราวดี้ แบล็ค ลาส
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  44. GLR-11 ราวดี้ เรด ลาส
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  45. GLR-12 CM.ราวดี้ กรีน ลาส
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  46. GLR-13 ราวดี้ บูล ลาส
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  47. GLR-14 ราวดี้ แบล็ค สมอล
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  48. GLR-15 ราวดี้ เรด สมอล
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  49. GLR-16 ราวดี้ กรีน สมอล
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  50. GLR-17 ราวดี้ บราว์น สมอล
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  51. GLS-100
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  52. GLS-200
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  53. GLS-808 แบล็ค เพลิร์ล
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  54. GLS-909 ไวโอเล็ต เพิร์ล
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿89
    ต่อตรม.: ฿990.9 ตร.ม. ฿9890.9 ตร.ม.
  55. PARAGON AVORIO POLISHED MOSAIC
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿813
    ต่อตรม.: ฿1,8070.45 ตรม. ฿18,0670.45 ตรม.
  56. PARAGON LIGHT POLISHED MOSAIC
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿813
    ต่อตรม.: ฿1,8070.45 ตรม. ฿18,0670.45 ตรม.
  57. PARAGON STRONG POLISHED MOSAIC
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿813
    ต่อตรม.: ฿1,8070.45 ตรม. ฿18,0670.45 ตรม.
  58. PL-123 Wish Lemon Lime
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿119
    ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
  59. PL-145 Wish Red Blue
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿1,190
    ต่อตรม.: ฿1,3220.9 ตร.ม. ฿13,2220.9 ตร.ม.
  60. PL-220 Wish YELLOW
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿119
    ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
  61. PL-248 Wish LIMEBLUE
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿119
    ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
  62. PL-285 Wish BACKORANGE
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿119
    ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
  63. PL-331 Wish Green
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿119
    ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
  64. PL-341 Wish Leaf Mint
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿119
    ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
  65. PL-404 Wish Leaf Blue
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿119
    ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
  66. PL-434 Wish Blue Sky
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿119
    ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
  67. PL-444 Wish FLAREBLUE
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿119
    ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
  68. PL-522 Wish Orange Cream
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿119
    ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
  69. PL-524 Wish PASTEL
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿119
    ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
  70. PL-548 Wish Triple Color
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿119
    ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
  71. PL-550 Wish Red
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿119
    ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
  72. PL-820 Wish ORANGELIME
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿119
    ต่อตรม.: ฿1320.9 ตร.ม. ฿1,3220.9 ตร.ม.
  73. ซารอนโต้ บลู (mosaic glossy)
    12"x24"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿658
    ต่อตรม.: ฿4571.44 ตร.ม. ฿4,5691.44 ตร.ม.
  74. ทอเรียม ไบร์ท โกลด์
    Out of Stock
    ทอเรียม ไบร์ท โกลด์
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿1,875
    ต่อตรม.: ฿18810 แผ่น/กล่อง ฿1,87510 แผ่น/กล่อง
  75. ทอเรี่ยม ไบร์ท ซิลเวอร์
    Out of Stock
    ทอเรี่ยม ไบร์ท ซิลเวอร์
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿1,875
    ต่อตรม.: ฿18810 แผ่น/กล่อง ฿1,87510 แผ่น/กล่อง
  76. บาร์นี่ ฟูโม่
    Out of Stock
    บาร์นี่ ฟูโม่
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿813
    ต่อตรม.: ฿1,8070.45 ตรม. ฿18,0670.45 ตรม.
  77. ยูเรเนียม ไบร์ท บราวน์
    Out of Stock
    ยูเรเนียม ไบร์ท บราวน์
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿1,875
    ต่อตรม.: ฿18810 แผ่น/กล่อง ฿1,87510 แผ่น/กล่อง
  78. ยูเรเนียม ไบร์ท เบจ
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿188
    ต่อตรม.: ฿2090.9 ตรม. ฿2,0890.9 ตรม.
  79. สโตน ฟอสฟอรัส คอปเปอร์
    Out of Stock
    สโตน ฟอสฟอรัส คอปเปอร์
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿2,250
    ต่อตรม.: ฿22510 แผ่น/กล่อง ฿2,25010 แผ่น/กล่อง
  80. สโตน ฟอสฟอรัส ซิลเวอร์
    Out of Stock
    สโตน ฟอสฟอรัส ซิลเวอร์
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿2,250
    ต่อตรม.: ฿22510 แผ่น/กล่อง ฿2,25010 แผ่น/กล่อง
  81. อะตอมมิค ไบร์ท คอปเปอร์
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿188
    ต่อตรม.: ฿2090.9 ตรม. ฿2,0890.9 ตรม.
  82. เทคโทน่า บราวน์ ไลเนอร์
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿813
    ต่อตรม.: ฿1,8070.45 ตรม. ฿18,0670.45 ตรม.
  83. ไอรอน ซิลเวอร์ เบจ
    Out of Stock
    ไอรอน ซิลเวอร์ เบจ
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿1,875
    ต่อตรม.: ฿18810 แผ่น/กล่อง ฿1,87510 แผ่น/กล่อง
  84. ไอรอน โกลด์ เบจ
    12"x12"
    ต่อกล่อง: ราคาต่อแผ่น:
    ฿188
    ต่อตรม.: ฿2090.9 ตรม. ฿2,0890.9 ตรม.

84 Items

จากมากไปน้อย